H.C. Andersens dagbøger Tekst

slæbte Penis paa Gulvet, saa langt var den skudt ud af
Huden. Vi hørte en talende Fugl........ der sagde nogle
hollandske Ord. Paa Hjemveien kjøbte jeg for 45 Centimer
Niewenhuis s Oversættelse af Hakon Jarl. Til Aften i stort
Selskab her i Gaden hos Banquieren Insinger der var høist   [5]
elegant; smukke Gobelins; Damerne i stor Toilet; der vare
tre Hollænderinder der talte norsk, (Egedius) Moderen fra
Drammen. Jeg talte med Borgemesteren; der blev musiceret,
Kapelmester Kuhne spillede Violin. Fik til Aften Brev fra
Clara Heincke, hun har været lam, Søsteren er død og nu   [10]
ogsaa Tanten, svært prøves hun.

Fredag 2. Inat en hæslig Drøm, hvor jeg faldt fra et
Taarn, jeg saae Meldal springe ned og gjennembore sig.
Smukt Solskin. Besøgt van Lennep som jeg mødte udenfor
sit Huus; besøgt Verhulst, han meente at jeg ikke godt kunde   [15]
besøge Fru Kleine, det lod som hendes Rygte ikke var godt.
— Tilbragt Aftenen hjemme; Brandt var ude, jeg læste for
Fruen; det var lidt eensomt.

Løverdag 3. Varmt Solskin; besøgt Hasebrock der forærede
mig sit Portrætkort; gav mig en trykt Afsates over   [20]
mig af Kneppelhout, der har staaet i Leidens Tidende. Gik
ind til Ten Kate, her traf jeg hans Datter Fru v. Hengel.
Han forærede mig sit Værk Het Boek Job; endnu var han
noget forkjølet. Vesit hos Chevalier og den engelske Consul,
gik i Theatret til de to første Acter af en fransk Oversættelse:    [25]
Mejonkvrou de la Segliere, jeg forstod det ikke; Skuespilleren


2) talende] først skrevet le 8) Borgemesteren ɔ: Jan Messchert van Vollenhoven
9) Kuhne ɔ: Johannes Meinardus Coenen 10) Søsteren] først
skrevet
Søstrene 20) Afsates ɔ: Opsats 25) en] først skrevet et