H.C. Andersens dagbøger Tekst

Datter. Hun duede ikke & Her var en Datter af Nievenhuis.

Torsdag 15 Fæle Drømme med Meisling i. Fik til morgen
sendt fra Rotterdam fra en de Lange, Musik (»Gruss in
Holland«.) Klokken lidt over ti gik jeg med Georg Brandt   [5]
hen at aflægge Kort hos van Hengel der er gift med Digteren
ten Kate's Datter og som har aflagt Vesitkort og indbudt
mig til paa Søndag Middag. Vi gik forbi Børsen der er græsk
bygget og minder [om] Glypthotheket i München; vi vare i
Havnen, der laae en Deel Skibe, ogsaa et svensk Flag saae   [10]
jeg; vi gik til Jødeqvarteret, Gaderne og Husene ikke forskjellige
fra de andre, aabent og lyst, men rundt om paa
Gaden handlende Jøder og paa Fiskertorvet store Kabeliau
som de solgte ogsaa........, som her kaldes Jødefisk og
kun spises af Jøder. De fleste Huse i Byen falde for over, et   [15]
Par saae ud som om de maatte svingle ud over Gaden. Veiret
mildt og klart men dog Skyer. Vi mødte Læger i deres Vogn,
de var i Doctorhabit, saa at jeg antog dem for geistlige Herrer.
Igaar mældte sig til idag en Cronomet[er]mager A.
Hohwü, der kjendte mig fra Paris, en Mand paa de 60; vi   [20]
havde været sammen sagde han med vor Ven Ehlers, med
Rung for hvem jeg da oversatte et fransk Stykke at componere
og med Gjødvad, jeg var kommet til Paris fra Italien
med Siemsen; jeg havde ikke været sammen med disse og
opdagede at han tog mig for en anden dansk Digter, som   [25]
jeg efter de Kjendsgerninger jeg samlede maatte være Recke;
han sagde at Professor Keyser havde sagt at det var Andersen
han havde været sammen med; det havde været ved


7) ten] først skrevet van 15) kun] vistnok først skrevet ene