H.C. Andersens dagbøger Tekst

fortræffeligt. Ved Middagsbordet var Grevinden ikke vel og
gik derfra tilsengs. Svanernes Sang lyder for mig som Gjæk,
Gøen og Klokkeklang. Ved Middags Bordet var Grevinden
ikke vel; det blev senere bedre; da kom Ulrich Adolph hjem
med en Kammerat (Warming fra Helsingøer).    [5]

Søndag 17. Smukt Veir. Brev til Frøken Bjerring i Aalborg
og til Eduard Collin. Lille Elisabeth vilde endelig forære mig
Noget af sit Dukkeskab, jeg valgte et lille rødt Lys, men jeg
maatte tage Stagen med. Bodil fik eet af mine Portrætkort.
Klokken 2 kjørte jeg her over til Basnæs og kom i mine to    [10]
sædvanlige Stuer. Frøken Brandes er her. Fik Thevand og
ikke Øl til Aften.

Mandag 18. Lagne[r]ne ikke uddampede; jeg er blevet
forkjølet og hæs. Brev til Fru Ingeborg Drevsen i Rosenvænget.
Brev til Fru Louise Læssøe født Hanck. Spadseret i Haven.    [15]
Om Aftenen læst flere Eventyr i Samlingen, Frøken
Brandes kjendte dem ikke, saaledes den gamle Gadeløgte og
lille Tuck.

Tirsdag 19 Hele Natten ganske febril, drømt om Skuespiller
Wulff i Casino, om Penge og Blomster der sendtes mig til    [20]
ham og jeg meente det var til Christians Schmidts Enke.
Sendt Brev til Fru Kock og til Grevinde Holstein, samt til den
Poulsen, som har sendt mig 5 Digte til Gjennemlæsning. Idag
kjørte Fru Scavenius med Datter og Frøken Brandes en Tour
til Skjelskjør for at gaae i Boutiker; vi fik Besøg til Middag og    [25]
Aften af Fru Grevinden paa Espe. Der kom til mig fra Moldenhauer
en lille Bog: »Ældre og nyere Digte«. Dernæst igjen
Brev fra Athalia Schwartz og endelig et Brev fra Fru Ingemann.


6) 17] først skrevet 18 13) 18] først skrevet 19 19) 19] først skrevet 20