H.C. Andersens dagbøger Tekst

tales saa meget om ham, kunde man jo sørge for ham, faae
ham ansat ved Jernbanen eller givet et andet lille Embede!
— Fru Rasch fortalte mig hvor betaget hun var da han som
Fange førtes gjennem Flensborg, han havde under Kampen
vilde sprængt sig og Batteriet i Luften men blev standset,    [5]
var det ikke skeet da havde han nu kun levet i Beundringen[s]
Glorie og Sangens Storhed; nu kan han sulte og hans
Stordaad slides op i Folks Omdømme. Besøg af Grevinde
Mimi Holstein, der havde sin lille Elisabeth med, jeg blev
indbudet der til Middag anden Pindsedag, forærede hende    [10]
mit Portrætkort til min lille Gudsøn Christoph. Vandt heller
ikke denne Gang ved Trækningen af det store Lotteri, ligesom
ikke ved Tombola. Efter Bordet skulde vi kjøre ud til
Feddet, men det blæste koldt og da jeg hørte det var en
Tour, frem og tilbage, paa 2½ Time bad jeg om at opgive    [15]
den og vi kjørte da ud i Skoven til Hermanns Huus.

Fredag 2den. Meget koldt med Blæst. Brev til Fru Ingeborg
Drevsen i Rosenvænget. (Igaar Aftes bragte jeg hjem
fra Skoven et lille bitte Bøgetræ, som jeg her plantede i Haven
ligeud for Gaardens Trappe i Græsplætten i den tørre    [20]
Jord, der er som Snuustobak, jeg maatte hælde et heelt Glas
Vand paa Jorden, næppe groer det, i hvor meget Held jeg
end kan have med at plante.) I Dag smaaregner det. Læst
Kalanus af Paludan-Müller, den har en meget storartet Slutning.
Det er koldt og kjedeligt Veir. Fik Brev fra Mathilde    [25]
Ørsted.

Løverdag 3. Det har regnet i Nat, er koldt og kjedeligt.
Jeg drømte imorges at jeg med Henriques og hans ældste


2) givet] foran er to overstregede bogstaver