H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag 9 Forkjølelsen med Hovedpine vedbliver. Solskin
med gjennemtrængende kold Blæst. Brev fra Christensen i
Hobro. Middag i Rosenvænget. Inat fæl Drøm om et dødt
Barn jeg gik og bar paa.

Onsdag 10. Det er da en langvarig Forkjølelse; jeg kan    [5]
ikke bestemme mig til at bestille Noget; besøger i denne Tid
hver Dag Fru og Frøken Bjerring fra Aalborg, de bede mig
altid kom dog imorgen vi vente paa Dem, og saa maa jeg og
det er saa nær. Til Aften Brev fra Georg O Neil med hans
Portrætkort og Indbydelse at komme til Lissabon, det vakte    [10]
stor Reiselyst, bag efter kom Angest for Søetouren eller Landbesværlighederne.

Torsdag 11. Eduard meente jeg burde reise, Theodor Ligesaa.
Besøg af den vordende Skuespiller Hansen der
bragte med den unge Bindesbøl, Søn af Bygmesteren til Thorvaldsens    [15]
Musæum. Hele Dagen opfyldt af Portugal-Reisen,
læst hvad jeg kunde finde om Portugal. I Theatret Faust,
Bjerrings i første Etage jeg gik op at hilse paa dem.

Fredag 12 Begyndt paa Brev til O Neil. Regnveir; slet
ikke vel; kom derfor ikke ud at hilse paa Conferentsraad    [20]
Hauch hvis Fødselsdag det er i Dag. Spiiste hos Fru Kock,
hun var ganske ene da Børn og Børnebørn vare ude hos
Hauchs. Siddet ene hjemme hele Aftenen og føler mig træt
og mit Bryst angrebet. Det er store Bededag.

Løverdag 13 Brev til O Neil og Brev til Fru Scavenius    [25]
Bestandigt hostende og hivende; sidste Middag dette Foraar


1) 9] først skrevet 7 2) gjennemtrængende] først skrevet gjennemtrænkende
5) 10] først skrevet 8 13) 11] først skrevet 9 14) Ligesaa] foran er overstreget
ligesaa 19) 12] først skrevet 10