H.C. Andersens dagbøger Tekst

jeg begyndte paa Thieles Kirsten Piil, den kjedede og jeg
læste flere Digte af Richard, Fruen fortalte mig en Deel om
sin Slægt og dens Forgreninger, Lotto-Moltke, der egentligt
var Idiot skulde efter Fødselsret have arvet Bregentved, men
den kom til Vilhelm Moltke. Klokken ti gik jeg til Ro, men    [5]
sov ikke, Phantasier om at vinde i Classelotterier og hvorledes
jeg vilde glæde og gavne med Pengene, fyldte mig, jeg
sov ikke og hørte Ungdommen komme hjem, da Klokken
omtrent var tolv. —

Løverdag 31. Sendt Brev til Fru Ingemann og til Frøken    [10]
Anna Bjerring. Ungdommen her kjørt til Borreby, Baron
During kjørt til Gaunø. Skrev et Vers til det nye Aar; paa
Bugten laae 16 vilde Svaner saae jeg. Jomfru Schou kom og
bragte mig min tabte røde Skjorteknap, den laae i Salen.
Saae Nyet tændt. Læste nede mit Eventyr Tolv med Posten,    [15]
samt nogle Romancer af Øehlenschlæger. Vi sloge siden Æggehvide
i et Glas for at see hvad det vilde danne imorgen.
Gik op paa min Stue før tolv. —

1865.

[Januar]    [20]

Søndag den 1ste. Drømt inat hvorledes jeg gik idelig efter
Eduard Collin, til han tilsidst forsvandt for mig bag en
Dør, drømte saa om Meisling, som jeg ikke længer vilde gaae


18) før tolv. —] resten af siden er ubeskrevet