H.C. Andersens dagbøger Tekst

og der kom Rivninger. Da jsg kom i seng ønskede
jeg at drømme om hvad der kunde hænde mig.

Tirsdag 27. Drømte inat to uhyggelige Drømme, den sidste
var at jeg blev fængslet og skudt; at jeg var uskyldig
hjalp ikke. Graat, taaget Veir; nede i Haven er den gamle    [5]
Gravsteen fra 17. . over Povel Hanssøn Raadmand i Skjelskjør,
tre Qvinder staae paa hver Side af ham med foldede
Hænder og Psalmebog. Hvert Aar hugges Stumper ud af
Stenen, Ingen veed hvem der gjør det. Sendt Brev til Fru
Kock. — Ved Læsningen af Avisen, politiske Udbrud: Hjemmetydskeri!    [10]
de som holde med vore Fjender undskyldes, de
nationale — hu ha! Fik Brev fra Eduard, tørt, forretningsmæssigt,
gjør mig ærgerlig, som næsten alle hans Beauracratiske,
afgjørende Breve. Jeg er ærgerlig! Fortsat Læsningen
af Bjørnsons Maria Stuart. Ud paa Aftenen kom Grev Otto    [15]
fra Espe med sin unge Kone, født Frøken Sehested Juul, de
blive der imorgen over for Jagten. D.s. Udtalelser ere min Følelse
og Opfattelse aldeles imod; jeg var i et slet Humeur da
jeg gik tilsengs og kunde derfor ikke sove.

Onsdag 28. Blæst og deiligt klart Veir. De ere Alle ude    [20]
paa Jagt i Skoven her tæt ved, i Eftermiddag ende de paa
Marken op til Haven. Læst Maria Stuart ud, den er høist
interessant, men mangler Slutning, man kan godt som Fortsættelse
læse Schillers Maria Stuart. De fik kun 3 Ræve og
1 Hare paa Jagten; flere af Jagtherrerne kom ikke til Bordet,    [25]
jeg førte Grevinde Moltke (til Espe) til Bords, vi fik et riigt
overdaadigt Maaltid. Brev til Fru Drevsen

Torsdag 29 Solskin og Frost. Sendt Brev til Kammerherinde
Neergaard. Først nu paa fjerde Dag fik jeg Hr Lars
til at barbere mig, var det ikke skeet havde jeg imorgen    [30]