H.C. Andersens dagbøger Tekst

fra Skjelskjør, som kom ved Middagsbordet stod aftrykt 5 af
mine Digte fra »I Spanien«. — Henimod Klokken otte havde
de fattige Bønderbørn med deres Mødre Juletræ, som sædvanligt
her paa Gaarden, men denne Gang Juleaften. Forspiiste,
tause og forlegne stode de om Træet, greb hvad der    [5]
blev givet dem; Ilden var gaaet ud i Kakkelovnen, der var
koldt, jeg frøs og listede mig bort; Fruen meente at Forstemtheden
laae i at der ikke som i fjor var klistrede Dukker paa
Træet, dem jeg lavede da. Efter Thee fik vi vort Juletræe.
Fruen gav mig et Par Silke Morgentøfler og Rosenkildes    [10]
Mads og Mette, Otto gav mig en lille udskaaret Æske, Luzie
havde hæklet et stort Uldtæppe til at lægge under mit Skrivebord,
siden fik vi Puns og Æbleskiber, men her var ikke
Tanke af Juleglæde.

Søndag 25. Luzie og Otto kjørt i Kirke paa Holsteinborg;    [15]
hørt Slidder og Sladder om Kjærestevrøvl og gjøre[n]
Cour, mellem Soldaterne her var og Kammerjomfru, Huusholderske
&. Sendt Breve til Eduard og Jette Collin. Nede i
Stuen politisk Tale, D undskyldte Falkenstein og udtalte sig
i det Hele ikke efter min Troesbekjendelse. Fandt i Haven    [20]
paa en Rosenhæk en heel vissen Rose, jeg satte den i Bouquet
til Fru Scavenius. Læst om Aftenen de tre første Acter af
Bjørnsons Maria Stuart.

Mandag 26. Taaget graat. Gaaet i Have[n] og plukket
Grønt og Blomster. Brev til Frøken Ørsted og til Fru Henriques.    [25]
Fru Scavenius fik Hovedpine og kom ikke tilbords; vi
havde der i Besøg Pastor Ingversen med Kone og hendes lille
Broderdatter, en sød Unge; det vare rigtig natio[na]le Præstefolk


11) Mads ɔ: Lars 24) Have[n] ms. har Havet 27) Ingversen ɔ: Ingerslev