H.C. Andersens dagbøger Tekst

Ørsteds hvor vi fik »sød Suppe«; paa Ulfeldts Plads mødte
jeg Jonas og sagde at jeg endnu ikke var nerveus, men jeg
blev det før jeg kom hjem, der spiiste jeg strax og drak
Sukkervand, lidt efter lidt blev jeg bedre og gik i Theatret
til Jomf: Langes anden Debut som »Dronningen paa sexten    [5]
Aar«. Sendt Brev til Alfred Holmes med Tak for hans Dedication
til mig. Deiligt Maaneskin igaar Aftes og iaften.

Torsdag 15. Solskin og Blæst. Fru Svendsen fik sit Manuskript
tilbage og udtalte sin Tak; tidligere tilmorgen kom
den unge Pige der havde udbedet sig en Samtale, Heiberg    [10]
havde (Qvartaliter) givet hende 5 Rdlr til Musik, det var
ophørt, hun fik nu tre af Prindsessen og ønskede de to fra
mig, hvilket jeg ikke kunde gaae ind paa. Middag hos
Eduard Collin med David, der nu er Finantzminister, han
var meget elskværdig mod mig. Theodor fortalte om Eckardt    [15]
at han talte ikke godt om mig og jeg tænkte paa en Drøm
i Nat at Christian Schmidt havde en sort Hund der beed
mig i

Fredag 16. Jeg er ikke blevet tilsagt til den Soirée der
gives paa Christiansborg i Anledning af Prindsen og Prindsessen    [20]
af Vales Besøg. Hartmann er derimod tilsagt. Guldsmed
Michelsen kom paa Gaden og spurgte mig om jeg var
tilsagt og da jeg sagde Nei, sagde han at saa mærkeligt
Mange havde undret sig for ham at de ikke vare indbudte,
Oxholm havde sagt ham at kun 400 kunde indbydes, men    [25]
nu var Michelsen overtydet at naar jeg henvendte mig til
ham kom jeg der. Jeg svarede at det gjorde jeg ikke og bad
ham paa det bestemteste ikke at omtale mig, thi huskede


25) Oxholm] først skrevet men