H.C. Andersens dagbøger Tekst

Lasson) boer nu Pastor Lind som har skrevet Romanen
Jacob Gordon; ved Tiissøe var Luften kjølig, vi kom nu ud
paa den store Slette, der er meget frugtbart og beboet Land
og her efter en Miils Kjørsel (Sæby-Kirke er Halvveien mellem
Conradine Lyst og Aagaard) naaede vi Aagaard med    [5]
store nye Udhuse, men Hovedbygningen der ikke brændte,
er høist forfalden, jeg havde Hovedpine af den baglænds
Kjørsel. Her var Præsten . . . . . . . . og Svigermoder. Grevens
Børn, Carl, Asta Otto og Viggo, den sidste opkaldt efter
Sangen »Lille Viggo«; denne sluttede sig strax til mig,    [10]
vilde ikke fra mig hang mig om Halsen. Gamle Grevinde
fra Espe, talte endnu Tydsk, 18 Aar har hun været her i
Landet. Efter Bordet førte hun mig ud omkring i Haven,
denne er forlænget over nogle Sandbanker hvor der var en
Rigdom af vilde Blomster, hvide Nilleker, gule Evigheds    [15]
Blomster, to af disse tog jeg med Rod. Udsigt over Beltet til
Fyen, Landskabet rundtom frugtbart og beboet. Jeg læste
tre Eventyr. Vi kjørte halv otte, stille Veir, Luften fugtig,
Maanen kunde ikke ret faae Kræfter. Halv ti hjemme og
drukket The.    [20]

Tirsdag 16. Solskin og Blæst. Sendt Brev til Scharff. Læst
for Comtesserne, spadseret med dem, er for lidt med mig selv.
Ud paa Dagen graat Efteraars Veir med Blæst. Om Aftenen
fortalte Comtesse Tekla ret interesant om en gammel Madam
Vinding der havde været Huusholderske paa Nørager under    [25]
Familien Gjersing og nu døde i sit 95 Aar i et Skovhuus.
Det stormer voldsomt til Aften og Nat.

Onsdag 17. Endnu stærk Blæst. Brev til Jonas Collin, ligesaa


13) omkring] først skrevet i