H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 16 [ɔ: 15.] Koldt og Blæst. Drev ind i Skoven;
opad Dagen varmt; efter Frokosten kom Præsten Koster med
sin Kone, en Datter af Rector Olsen i Viborg; de havde
deres lille sex Ugers gamle Barn med, der sugede paa
Flaske, vist halv tredie Pægel. Besøgt Pastor Vedels; da jeg    [5]
kom hjem igjen læste jeg Pchykken. Skrevet paa tredie Act
af Saul. Spadseret hen til Udsigten, Carl (lille Carlemand)
fik sin Fod mellem Træstammerne saa Støvlen blev der. —
Frøken Skibsted reist ind til Byen.

Løverdag 16. Endt tredie Act paa Saul; denne Act, skrevet    [10]
igaar og i Dag er hele Udbyttet af Opholdet herude i Søllerød.
— De Andre vare i Stranden jeg gik til Pastor Vedels
og læste for dem de tre Acter af Saul. — Doctor Lund
var og tog en Slags Afsked med mig, som om vi ikke oftere
saaes. Inat drømte jeg en fæl Drøm, alle mine Tænder    [15]
faldt ud af Munden. Mit Sind er trykket; jeg har en dæmonisk
Stemning til ret at udtale Sauls onde Dæmon, skrevet
flere Stropher ned. Her var i Dag og bliver Natten over, en
Rigsdagsmand, en Møller Nielsen der hører til Grundtvigianerne,
Wedels spiiste her ogsaa og om Aftenen sang    [20]
Fru Wedel og Frøken Gähler af »Liden Kirsten«. Klokken
blev elleve før vi skiltes.

Søndag den 18. [ɔ: 17.] Fru Neergaard er som sædvanlig
hver Søndag kjørt til Vartou-Kirke at høre Grundtvig. Veiret
er i Dag graat og stille. Fik Brev fra Lindberg med Kirketidende    [25]
og Aftryk af Psalmen. Brev fra Jette Collin, og
Brev fra Fru Scavenius, ligesaa Brev fra Mathilde Ørsted.
Endte fjerde Act af Kong Saul, Stykket kan ogsaa kaldes


10) 16] først skrevet 17