H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag 13. [ɔ: 12.] Der er en syg Stræng i min Sjæl, der
vil gaae Aaringer før den læges og maaskee aldrig, ja er
maaskee den en Sandheds Streng, min fixe Idee Forudsynlighed;
jeg er revet ind i Maskinen og skal flænges itu. Kjørt
Klokken 9½ med Fru Neergaard ned til Stranden ved    [5]
Vedbek, (jeg drømte i Nat at der i Badehuset kom altid
Strømme af Blod, det var fra Saarede tæt ved). Efter
Frokostbord[et], da Grev Ahlefeldts i Lyngby skulde kjøres
hjem, tog jeg med for at barberes. Fik Brev fra Jette Collin,
deri et Brev fra en lille amerikansk Pige i Dresden, med    [10]
Hilsener fra Frøken Heinke, disse antage jeg have givet
Anledning til Brevet. Da jeg kom hjem saae jeg under mine
Vinduer Louise Lind med Døttrene Ingeborg og Anna, jeg
fulgte dem gjennem Skoven ud paa Stien der løber over
Marken. Lavede Bouquetter til Fru Neergaard at uddele til    [15]
sine Fremmede, Fru og Frøken Morgenstjerne og Skibsteds.
Atter i Dag maatte[t] føle hvor lidt Folk dømmer Kongen
mildt. Den ulykkelige haardt prøvede Mand. Oversatte til
Aften for Frøken Gähler to tydske Digte paa Dansk, selv
havde hun sat Musik til dem.    [20]

Onsdag 14. [ɔ: 13.] Fru Neergaard ligger i Dag af sin
sædvanlige strænge Hovedpine. Jeg gik ned til Øverød og
besøgte Dr: Lund der boer smukt; Hjortegevier paa Huset,
en Mylr af Roser udenfor. Værelserne net holdte, der laae en
Deel æstetiske Bøger. I Haven mange Blomster, den førte    [25]
gjennem en lille Lund ned til Søen der sænker sig med brat
Dyb. Lund fulgte med over [til] Søllerød. Sendt Brev til


11) antage] foran er et par overstregede bogstaver 20) dem.] derefter er overstreget
Brev 23) Hjortegevier] først skrevet Hjortet 24) der] først skrevet en