H.C. Andersens dagbøger Tekst

det kom Brev fra ham meget skrapt og godt for min
fixe Idee, som han kalder Galemathias. Besøg af Pastor Vedel.
Henimod Aften begyndte Bylden at aabne sig, Doctor Lund
hjalp den med to Snit, det lettede mærkeligt, jeg blev et heelt
[andet] Menneske, igjen god i Sind og taknemlig i Tanke.    [5]

Torsdag 7. I Nat sov jeg mageløst godt; det var Regn og
Torden, Lynet lyste ind i Stuen til mig. Imorges var jeg
igjen talende og nede ved Kaffebordet. Inat har jeg taget
lidt Rhabarbararod, der virker; jeg har endnu en lille
Smerte-Døning i Kinden. Kjørt til Lyngby for at blive barberet,    [10]
gik paa Apotheket og kjørte derpaa hen at hente Grev
Ahlefeldt der er hos Dronningen. Det er en stærk Blæst.
(Underligt at jeg har glemt at optegne at igaar da jeg stod
ved mit Vindue og stirrede ud kom tre Damer, de standse[de],
saae op, det var Fru Lind med sine Døttre Ingeborg    [15]
og Anna, de maa have kjendt mig, jeg stod i Tanpine Betagelse
og stirrede uden og at hilse og de gik.) Til Middag og
Aften har jeg været meget livlig; læst »Han er ikke født«
og fortalt en Deel Historier. Kom iseng, da den gik til 11.
Grev Ahlefeldt, Svigersønnen reiste nu til Hæren.    [20]

Fredag 8. I Nat fæle Drømme, een om Fængsel, een om et
rusisk Fængsel i Kjøbenhavn, det mindede om »Fidelio«.
Regnveir. Besøgte Fru Trap der fortalte mig flere characteri[sti]ske
Træk af Frederik den 7des Særheder. Besøgt
Emma Vedel i hendes Præstegaard; kjørte over til Linds    [25]
der boe hos Enken Morten Andersen i . . . . . . . . De vare
gaaede for at møde Lind der kom fra Holte-Stationen, Pigen
fik dem tilbage og vi passiarede en god halv Time. Før jeg


12) Ahlefeldt] først skrevet Alhefeldt 26) . . . . . . . . ɔ: Nærum