H.C. Andersens dagbøger Tekst

mig fra Groserer Smidt, det var oversat i Bremen, hvor
hans Søn er. Middag hos Collins. Jonas fortalte at Krohn,
havde været hos ham i Anledning af Brevet til Granada, at
jeg havde opfattet den hele Sag feilagtig, og Hr Jonas begyndte
igjen med Heftighed at tage Parti for Fyren, som    [5]
jeg dog ved Besøget havde ladet føle at jeg var blevet fornærmet.
Jonas var aldeles som i Grannada, jeg blev ærgerlig —
men det fordunstede snart ved Efterretningerne om hvor
trist det løfter sig for Danmark. Brev fra Fru Busby om Isjomfruen
og at hun havde begyndt paa Oversættelsen af I   [10]
Spanien. Brev fra Fru Ortved, der tilbyder mig en god Plads
i Roeskilde Domkirke ved Frederik den VII Begravelse.

Fredag 11. Jonas i sin Opførsel mod mig, afficerer mig[,]
Tingenes mørke Udseende, Krig eller indre Uroligheder betager
mig. Føler mig saa mat i Fødderne og gaaer vaklende   [15]
i Gaderne. Sendt Brev til Ortved at jeg ikke kom til Roeskilde.
Brev fra Consul Scholtz i Malaga. Middag hos Kocks,
hvor Hauchs og Fru Hall var. Jeg følte mig ikke skikket til at
tale eller blive, gik tidlig bort; Beegkrandse brændte endnu
udenfor Slottet, hvor Folk havde været at see Castrum doloris.    [20]
Til mig har Hofmarschallen ikke sendt Billet.

Løverdag 12. Iaftes gik jeg tidlig iseng, sov urolig, i onde
Drømme. Engang i Nat ønskede jeg at drømme hvad der
forestod, og jeg drømte jeg blev slæbt til Retterstedet, en
Kaarde var over min Hals, men jeg havde en Fornemmelse   [25]
af at naar det hug til vaagnede jeg og idet jeg tænkte det
vaagnede jeg før Sværdet faldt. I Dag stod jeg først op henimod


1) Smidt] først skrevet Schmidt 5) at] først skrevet sin foran er overstreget og
18) Hauchs] foran er overstreget Kock