H.C. Andersens dagbøger Tekst

Middag. Luften er graae. Her er en tydsk Gouvernante fra
Hannover, en fransk nede fra Egnen ved Neuchatel. Om
Eftermiddag og Aftenen læstes; her var en gammel Dame,
der hørte derpaa. Det stormer. Brev fra og til Fru Henriques.

Tirsdag 14. Det vedbliver med Storm. Læst Ravnen. Sendt   [5]
Brev til Scharff i Kjøbenhavn og Fru Drevsen paa Silkeborg.
Skrevet bout rimés, og klippet for dem, lille Clara kom i et
Vers[,] den ældre Søster Agnes blev syg.

Onsdag 15. Stormende Veir. Brev til Ingeborg Drevsen.
Pastor Flensborger var her til Middag og Aften. Læst Sneedronningen    [10]
og af I Spanien. Stormende Veir

Torsdag 16. Koldt, Regn, Blæst til Morgen. Lang religieus
Samtale med Grevinden. Om Aftenen læst ud hele I Spanien.

Fredag 17 Drømt afskyeligt at alle mine Tænder faldt mig
ud af Munden; overtroisk. I Nat kom Bud fra Silkeborg til   [15]
Doctoren, Fru Drevsen meget syg. Hr Tiedemann før Huuslærer,
nu Godsforvalter her photographerede Børnene og mig,
lige saa Grevinden. Sendt Brev til Einard Drevsen[.] Et Hagelveir
fik vi og Ild lagt i Kakkelovnen. Læst om Aftenen
og skrevet Ende-Riim.   [20]

Løverdag 18. Stille Veir med Byger. Brev fra Eduard Gollin
Brev fra Jonas Collin. Photographeret i Gruppe i Haven,
photographeret alene. — Iforgaars og i Dag omvandrende
Tatere fra Flensborg. Om Aftenen kom Mourier-Pedersen
han sagde at jeg imorgen kom til Korsøer med »Eideren«   [25]
ført af Capitain Groth.

Søndag 19. Oppe Klokken 4 og saae efter om det blæste,
det var Bygeveir. Gik igjen i Seng, oppe Kl ½ 7, fik Smørrebrød


10) var] v først skrevet h