H.C. Andersens dagbøger Tekst

til den bratte sønderbrudte Muur hvor man seer
Alcantara Broen, Vandmøllen og en Ruin med Taarne lige
overfor[.] Veien til Madrid snoer sig neden for, der bagved
ligger Banegaarden. Soldaterne gaae med røde Buxer,
brune Frakker med et stort Slag, hvid Chachot. —   [5]

Fredag 5. Det er forunderlig hvor jeg her i Toledo hver
Nat drømmer og meest om Eduards. Sendt Brev til Amberger
i Basel. Gik ud over Broen St Martin, Solen skinnede,
det var aldeles foraarsagtig, men over Madrid hang
Regnskyer; Paa den anden Side Broen sprængtes Steen,   [10]
Veien var kun for Muuldyr og Fodgjængere; Byen tog sig
malerisk ud, øverst Ruinen af Alcazar, op til den de til
Kaserner indrettede Bygning[er], den ene har sin Kirke,
Vandet strømmede med stor Fart under Broen, Porten og
den paa hin Side liggende By Deel med Kirke dannede et   [15]
smukt Billede; Ruiner nedenfor, heelt ud i Floden, Vandmøllen
tæt ved Flodens Fald, terasseformige Gaardsrum,
Bygningerne kastede mellem hinanden og det rundede murede
Tag graa grønt af Ælde. Oppe ved Ruinen stode Oxer
et heelt Pottersk Billede; Klippeblokkene vare bedækkede   [20]
med Linned som Vaskekonerne her tørrede; da jeg gik tilbage
og saa over paa Høiderne, hiin Side Tajo, laae der saa
meget Linned til Tørring eller Bleg, at det saa ud som
havde det nys været Sneeveir. I en Floddal ned mod Tajo
væltede sig en sort stor Svinehjord for at drikke, de trængte   [25]
alle ned til Floden. Ved den inderste Port til Byen staar et
tykt Viintræ, der snoer sin Guirlande hen over Buen. Jonas
har to Skildpader fra Africa, de reise i Pose og krybe ellers


2) Taarne] T først skrevet M 18) det] foran er overstreget paa