H.C. Andersens dagbøger Tekst

Jonas har to Skildpader fra Africa, den gamle kryber i sit
Huus og er sky, den unge lader sig kløe paa Hovedet, de fryse,
spise ikke og sove, de kunne tale forfærdeligt om det kolde
Spanien imod deres varme Hjem! — Gik i seng henimod 9.

Mandag 24. Stod op efter Klokken 9. Det har skylregnet i   [5]
Nat. Jeg har Gigt i det Venstre af Ansigtet. Fulgt Jonas ud
af Porten[,] Sjerra morena tog sig meget mørk ud; det er nu
Solskin og mere varmt end igaar. Drømt i Nat om Eduard
og det gamle Huus. Jonas kom tidligere Hjem for Regnbygerne;
jeg gik til Kirken St Nicolas og saae Taarnet: St   [10]
Nicolas der har været en Minaret, ligeudfor er den smukkeste
Alameda i Cordoba, med mange Statuetter og Udsigt
til Sjerra morena. Gaderne her hen havde bedre Huse, end
Hovedgaden, hvert med deres Blomster Gaard. — Da jeg kom
hjem gik Pigen og feiede og ugenert, som overalt her i Spanien,    [15]
uagtet Jonas og jeg stod og talede, trallede hun lystig
sin næselyds Vise. — Gik igjen ud at vise Jonas Torre del St
Nicolas. Gik saa selv hen i Kirken, det [er] yderst ud mod Floden
at de tre store Buer er og midterst Døren med de arabiske
Indskrifter. Som en Murren lød Geistlighedens vedvarende   [20]
Sang oppe i den midterste Kirke-Afdeling. Vinden er gjennemtrængende
kold, hiin Side Floden hæver Egnen sig temmelig
som et Stykke jydsk Hede, men i Dalen mellem Høiderne
og Floden er Olietræer og en enkelt Palme; en Regnbue
spændte sig over Dalen, ogsaa her ere de indfødte Fruentimmer    [25]
grinende af Folk. Efter Bordet gik vi over i Cafeen.
Søilerne her mauriske, Claveer Musik, som i alle spanske
Gaffeer. I Seng Klokken halv 9.


6) Gigt i det Venstre] først skrevet gikt i den venstre 19) Buer] først skrevet M