H.C. Andersens dagbøger Tekst

med i Vognen beskeden og dog som det syntes livlig. Et
stærkt Uveir.

Onsdag 30. Oppe før 6; med Morgentoget til Basel; var
bange hele Dagen at Tøiet ikke var med. Da vi kom ombord
i Luzern og seilede trak et voldsomt Uveir op; med Hagel   [5]
og Regn det strømmede ned, dyndvaade naaede vi Brunnen
hvor Eduard og Jette allerede vare; Aufdermauers havde
solgt Hotellet, nær havde vi ikke faaet Værelser; vi kom op i
Qvisten paa fjerde Sal; Eduard rask og livlig, Louise ligesaa;
Fru Collin lykkelig ved Schweitsernaturen. Det skylregner   [10]
og drypper gjennem Loftet ned til mig.

Torsdag 31. Fik endelig paa første Sal en Salon med Balkon.
Besøg af Beutner som er her med Kone og Frøken
Pingel. Ført Louise og Jette op af Bjerget mod Stoss; siden
kom Jonas og Eduard, han traadte ikke godt paa sin syge   [15]
Fod ved Nedstigningen. Besøgt Agathe Aufdermauer og foræret
hende mine sidste Eventyr. Brev fra Frøken Bjerring i
Aalborg. Skrev et Par Ord til Viggo, som kom i Jonæ Brev.
Efter Bordet ere alle de Andre roede ned til Tells Kapel.
Traf uden for Hotellet Pater Gall fra Einsiedeln, hvem   [20]
Eduard fra mig har bragt en dansk Bibel. Besøg af Agathe
som bragte mig Blomster. Deilig Aften, den nye Maaned
skinnede paa Vandet, Sneen lyste oppe paa Uristock. Jonas
var ikke vel, jeg gav ham Rhabarbara; vi gik i seng Klokken
9.   [25]

August

Fredag 1 ste . Drømt hæsligt om et lille Barn jeg bar, der
svandt ind til et tørt Skind paa min Skulder. Mageløst deiligt