H.C. Andersens dagbøger Tekst

Verseskriver Holst der plagede mig vilde have Støvler, Penge,
jeg maatte sige ham at hans Stykke var ubrugelig, jeg
kom i forstemt Lune. Hos Grev Lerches blev af Greven en
Skaal udbragt for min Fødselsdag imorgen den anden April,
jeg udbragte da en for den 3 die April, hans Fødselsdag. Taaget    [5]
Veir

Onsdag 2 den April. Drømte imorges, i en kort Søvn at jeg
kom til Fru Balling, Gustav Næbo kyssede mig og sagde
»lene døde den 20 de « og jeg vaagnede og gjøs af Kulde, blev
underlig derved; har det Noget at betyde. Jeg har lidt   [10]
Feberkulde endnu; da jeg kom op stod deilige Blomster flere
Slags i Potte fra Fru Anholm. Fra de mig ubekjente to
Frøken Hjerrild, som hvert Aar have sendt mig Sager til
min Fødselsdag fik jeg smukke Blomster, Schillers Statue og
Dickens Portræt; jeg sendte dem igjen hver min Photographie   [15]
og gav Karlen Drikkepenge. Brev fra Fru Lessøe og fra Anna
Bjerring. Besøg af lille Anna Lind der bragte mig Kort fra
sin Moder og Søstre. Brev og Kort fra Etatsraad Thiele
Portræt af Chr: VIII af.............. — Reitzel, Drevsen
& besøgte mig Telegraph Depesche fra Hr og Fru Serre i   [20]
Dresden. Blomster fra Fru Henriques og fra Christian Winthers
Frue. Vers og Photographi Billeder fra Fru Jerichau.
En Tandbørste havde jeg bedet Scharff om, for at erholde af
ham en ikke kostbar Ting og han bragte mig den indfattet
i Sølv med Navn og Dato. 3 Glas Billeder fra Eckard[.] Eau   [25]
de Cologne af gamle Hartmann. Grevinde Holstein kom selv
med Camelier, Roser &, 4 Potter. — Gik paa Udstillingen,
Besøg af Jonas. Middag hos hans Forældre. Hørt i Casino


8) Gustav ɔ: Gusta 25) 3 Glas Billeder fra Eckard] tilføjet over linien