H.C. Andersens dagbøger Tekst

Sneen. Juleglæden som i gammel Tid er borte. Om Aftenen
spilledes Gnav; man fandt Behag i at gjøre Fixfax deri og
blev saa vred da det ikke tillodes; jeg læste Vinden fortæller
og læste den godt, den foer hen uden Indtryk. Lieutenant
Jørgensen læste en engelsk Oversættelse hvorledes man fanger    [5]
en Solstraale; gik forstemt og sløv tilsengs.

Onsdag 26. Drømt hæsligt om en Kat der rev mig. Skrev
Brev til Fru Serre. Slæber Dagen hen, uden Julesind, uden
Friskhed i Sindet. Det er graat søvnigt Veir; jeg har ondt i
Halsen. Oversætter stadig paa Dinorah. Brev fra Eduard   [10]
og Jette

Torsdag 27. Oversat; skrevet Sang til Faderens Fødselsdag
den sjette Januar. Læst Maryats Joseph Ruusbrugh. Om
Aftenen blev skrevet Sædler forfærdelige kjedelige; jeg var
som ødelagt, dum og flad, gik ærgerlig iseng   [15]

Fredag 28 Drømt om Fængsel og Locum uhyggeligt. Sendt
Sang og Brev til Jette Collin. Brev til Mathilde Ørsted. Fik
Brev fra Wiedemann og Ingemann. Deilig Rimfrost; Træerne
som hvide Koraller; Birkegrenene bevægede sig i Vinden;
endt første Act af Oversættelsen af Dinorah. Om Aftenen   [20]
vare vi alle ovre hos Farbicius s hvor jeg læste 3 Eventyr og
første Act af Dinorah; der var ret livlig Fru Fabricius udbragte
min Skaal. Aftenen klar og smuk, Træerne stod med
Riimfrost mod den blaae Luft. Hjemme Klokken 11.

Løverdag 29. Sendt Brev til Districtslæge Boyesen med   [25]
Brev til Maria Boyesen med to Breve, eet for Baron Hambro,
et for Fru Bushby. Ved Frokostbordet igjen tydeligt den


10) Brev fra Eduard og Jette] senere tilføjet 24) 11.] derefter er overstreget B