H.C. Andersens dagbøger Tekst

Scene-Forandring hvor Mellemteppet ideligt gik ned trættede.
Stykket dygtigt, men dog ikke af den Virkning som
Hakon Jarl og Øhlenschlægers bedste nordiske Tragedier.
Lüttichau forvexlede sin Hat med min, hans var uendelig
lille og gammel; den staaer i hans Værelse nu paa Theatret   [5]
i nat. Fik fra Wiedemann 10 Exp af »Fliedermütterchen«,
samt Brev.

Mandag 22. Sendt i Krydsbaand en »Fliedermutter« til
Lachner og en til Clara Heinke. I Dag Marked, følte mig
nerveus og mat ved at gaae paa Posten og hjem, ellers deiligt   [10]
Solskin, men koldt. Avisen mælder at Østerige har givet en
Constitution. Blev hele Dagen hjemme, nedskrev: »man siger«.
Klokken fire stort Selskab for at høre mig læse » Sandynerne «.
der var en russisk Forfatterinde, der læste et
smukt Digt hun havde digtet i Colossæum og nedskrevet i   [15]
Constantinopel, hun var ganske egen, stod hun ved Speilet
sagde hun høit........ sky har ikke endnu graa Haar! —
..... sky har en smuk Tallie —! — hun sagde at hun boede 3
Etager oppe for at vise at hun endnu havde unge Been. Jeg
læste og vandt stort Bifald. Blev hjemme hele Aftenen.   [20]

Tirsdag 23. Meget koldt, men deilig Solskin. Drømte inat
at Frøken Cold var død. Sendt Brev til Eckhardt med Photographi
til Scharff. Brev til Fru Scavenius. I Theatret Romeo
og Julie, der ved Spillet lod mig være kold.

Onsdag 24. Tilmorgen et Brev fra Kertbeny, at Lorck   [25]
havde skrevet til Genf at jeg var af ham blevet gruelig udpumpet,
Manden forlangte Forklaring, jeg var overvældet,
overrasket, da jeg aldrig har sagt det; skrev strax til Lork,


13) Sandynerne ɔ: Die Sanddünen, En Historie fra Klitterne