H.C. Andersens dagbøger Tekst

Montreux hvor Manden vil bruge Drue Kuur og senere
i Berlin see til dem. Jeg har faaet Værelse ud til Søen, Tabl
d hote Klokken fire koster 3 Frank og er ikke videre. En
deilig Regnbue staaer over Søen. Bjergene ere skjulte i en
Taage, Søen seer ud som et Hav op mod Villeneuve. Mit   [5]
Værelse er netop det som Prindsen af Joinvilles Gemalinde
havde, min Seng er den hun ogsaa den gang skal have sovet i.
Et Par Værelser fra mit, i samme Etage (første) i Hjørnet
mod Chillon har Byron boet og skrevet sin prison o chillon,
det er ikke større end mit, men har en ganske lille Entre   [10]
foran, der dog er taget fra Værelset, som saaledes er mindre
end mit. »Der Bettelvogt von Ninivé er zog hinab nach
Genfersee!« sang Weyse; nu hviler han paa Roeskilde Kirkegaard,
jeg sidder her med Minder fra gamle Dage. Hotellet
er lille men net, Trapperne belagt med Tepper, den høie   [15]
Trappe udenfor Huset besat med Grønt og Blomster især
Myrthe og Granat; tilaften er Gas i Løgten, det seer festligt
ud, men den belyser kun det Grønne, naaer ikke ud over
Søen, der ligger i Tudsmørke med Bjergene. Ingen Folk sees
dernede, Posten pladsker.   [20]

Onsdag 15. Iaftes tidlig iseng; det blev et voldsomt Tordenveir.
Tidlig paa Natten drømte jeg at være et hurtigt
Spring fra Reisen hjemme i Kjøbenhavn, jeg har denne
Gang drømt noget lignende, men nu syntes mig jeg havde
været et Par Dage der uden at besøge gamle Collin, jeg gik   [25]


9) prison o chillon ɔ: The Prisoner of Chillon 17) er Gas... pladsker.]
disse linier findes i en første version, overstreget, øverst på den følgende side, foran Torsdag
16
: er Gas i Løgten det seer festligt ud, men den belyser kun det Grønne,
naaer ikke ud over Søen der ligger i Tudsmørke med Bjergene; Ingen gaae
dernede, et Vandspring pladsker, og viser hvor stille just her er