H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mandag 19. Oppe Klokken sex, fik lidt Diaréh! Kjørte i
stærk Varme fra Plauen. Hæslig Drøm i Nat om et Barn af
Davidson jeg gjemte ved mit Bryst og hvorledes det blev et
dødt vaadt Saar. H. sagde i Vognen høit: De har nok dræbt
nogle Børn! — Jeg blev ærgerlig over denne Spads, han   [5]
meente at man kunde forstaae at det var Spads. — Tog ind
i Stadt Hamborg, hvor vi kom til Table dhote. Besøgt Wiedemann
og Lorck, fik Manuskriptet til mine Historier, at gjennemlæse
i Maxen. Til Foræring 1 Hefte Eventyr, 2 Improvisator
og to Harzreise. — I Theatret: Das bemoste Hauss von   [10]
Benedict, ganske interessant det tydske Studenterliv, men
Stykket for rørende

Tirsdag 20. Meget varmt, byttet Penge. Klokken eet kjørt
til Dresden; Hr og Fru Serre toge mod os paa Banegaarden
og kjørte os til Stadt Rom hvor vi i anden Etage fik et godt   [15]
Værelse. Vi vare tilaften hos Serres hvor der var stort Selskab.
Den unge Goethe meget livlig, Schobert med Kone,
Frøken Bölte, Præstens Datter Frøken Heine. Vi gik tidlig
hjem og da vort Værelse endnu ikke var istand spaserede
paa Terrrassen. —   [20]

Onsdag 21. Brev fra Fru Scavenius; sendt Harald paa
Galleriet. Middag hos Serres med Fru von Zöllner og en
Album Udgiverinde, Elfriede von Mühlenfels, der syntes
meget indbildsk. Hun havde oversat fra forskjellige Sprog i
samme Versemaal. Det er ikke let! sagde Fru von Zöllner.   [25]
Nein, wenn man kein Talent hat, dann muss man es auch
lieber unterlassen! Om Aftenen i Theateret seet Shakspeares


7) Stadt Hamborg ɔ: i Leipzig 10) Hauss ɔ: Haupt 11) Benedict ɔ: Benedix
20) Terrassen] foran er overstreget Therasss 21) Onsdag] først skrevet Fredag