H.C. Andersens dagbøger Tekst

og troede siden at han havde givet noget Galt i Theen. Kom
til Basel og tog over Rhinen, naaede Olten, hvor vi maatte
vente fra 12 til 3½; før vi kom der passerede vi gjennem
Jurabjergene den største Tunnel, den varede 10 Minutter
at jage igjennem; her var det at den store Ulykke skete   [5]
med Arbeiderne; vi foer en Vei langs med det høie Kirketaarn.
— Kom Klokken 6 til Luzern, hvor vi spaserede over
Broen og til Kirkegaarden. D, lidt tung. —

Søndag 27 blev kaldt paa 3½ om Morgenen men det var
en Feiltagelse, stod op Klokken 6, en Scene med H, der forekommer    [10]
mig alfor tver og stille, han sagde at jeg havde
igaar været saa pirrelig, sagt »spild ikke paa Dugen!« — siden
blev han Livligere. (Igaar paa Banen hertil sad foran os en
Engelænder og læste paa fransk mine Eventyr: den lille
Havfrue). Gik ud til Monumentet med Thorvaldsens Løve;   [15]
den gamle 80aarige Sweitzer der havde i Slaget været Trommeslager,
fortalte ham om Thorvaldsen. Klokk eet seilet
til Brunnen. — Jeg hørte at vi der skulde sættes i Land med
Baad, jeg gik hen til Capitainen og spurgte om vi ikke kunde
lægge an ved Broen, jeg holdt meest af det. »Vi vil see an!«   [20]
svarede han og gjorde det. Senere hører jeg at det var en
sjælden Gunst og han kjendte mig dog ikke. Agathe auf der
Mauer stod paa Altanen, kjendte mig og tog venlig mod
mig, ligesaa Søsteren. Broderen er i St Maurice ved et Bad.
Vi fik et Værelse med god Udsigt. — Gik et Par Toure med   [25]
Harald og fik eet Brev det var fra Jette Wulff.

Mandag 28. Drømte en hæslig Drøm om Tugthuus Liv.


6) med Arbeiderne] med tilf. o. linien, derunder er overstreget for 12) sagt] derefter
er overstreget
at han 27) Mandag] først skrevet Sø 27) 28] først skrevet 27