H.C. Andersens dagbøger Tekst

B, som Listz kan spille, naar han vil. endelig naaede vi
Röhrsdorff Pjanisten Henselts Slot, med Taarne og Park,
han omfavnede og kyssede mig ogsaa Fru Henselt trykkede
et Kys paa min Kind; vi saae det godt udstyrede Huus, mit
Portræt hang i Fruens Soveværelse, et smukt Bjørneteppe   [5]
med det udstoppede Bjørnehoved ved som Fodskammel laae
foran Sophaen; i en anden Stue stod en stor udstoppet Ulv,
en mægtig levende Hund gik om i Stuen, stille og vagtsomt.
Spadserede i Haven og gik træt iseng.

Tirsdag den 28 Major Serres Fødselsdag. Jeg læste af Romanen    [10]
og siden et Par Eventyr. Henselt spillede mageløst,
jeg skrev et Digt til ham; her var en Deel Gjester, de drak
min Skaal med et »hoch!« jeg maatte klippe for de unge
Damer. Pastor........ bad mig hilse Forchhammer. Tordenveir.
   [15]

Onsdag 29. Drømt hæsligt hele Natten, sovet uroligt; Lyn
paa Lyn. — I Formiddags spillede Henselt igjen, vistnok en
Time, blødt som Vanddraaber faldt Tonerne; hvor vidste
han ikke at løse dem fra Klangbunden og bruse ud i Luften.
Vi skulle bort i Dag men jeg afgjorte at det blev til næste   [20]
Dag. Henselt klædte sig som Stutzer, jeg klippede ham uhyre
Flipper, han fik et af mine Tørklæder paa med kolosal
Sløife; sin oldenborgske Orden i høire Knaphul, Skjorten
trukket op saa Snippen hang ud, Glacehandsker &[;] Serre
fik en skotsk Hue, jeg Tyrolerhat, begge havde vi Bluse og   [25]
saaledes kjørte vi med Heste af arabisk Moder og Fader fra
Stepperne ud i Landsbyen til Svogeren og Præsten, Tjenestefolkene


2) Röhrsdorff ɔ: Gersdorf 17) vistnok] foran er overstreget h 23) sin] foran
er overstreget
Serre fik skot 25) fik] først skrevet og