H.C. Andersens dagbøger Tekst

er min Yndlings Plads. — Fandt Brev fra Faderen Collin,
Jette Wulff og Anna i Aalborg, samt Brev fra Holland til
Skriver af Maar en Spillemann, der hjemme er blevet forstaaet,
som var jeg Spillemand ved et af Regimenterne; —

Mandag 6. Følte mig ilde, tog dog fra Higham til London,    [5]
men ventede, især den første Deel af Veien at jeg vilde
blive nødt til at forlade Vognen paa en af Stationerne; det
var meget piinligt, naaede London; Drengen som kjørte
vidste ikke hvor New Burlington Street var, jeg viiste Vei,
og efter Lung kjørt med Bentley ud til St Johns Wood hvor   [10]
jeg skriver dette i et sandt Efteraars Veir; Sønnerne og
Døttrene høist elskværdige, mere indladende og deeltagende
end Dickens Børn; her var, om Aftenen Brodersønnen med
sin Kone, de musiserede og jeg sang danske Melodier.

Tirsdag 7 de tidlig drømte jeg at have vundet i Lotteriet;   [15]
igaar var Trækningen. Veiret koldt; lidt bedre end igaar;
blev her ude hele Dagen gik om Aftenen med Sønnerne en
Spadseretour over Engen til Kilburn; den yngste Søn foreslog
mig at reise med mig herfra over Dresden til Kjøbenhavn,
Søsteren sagde det vilde være godt for ham da han   [20]
var saa nerveus, bad mig foreslaae Faderen det; jeg var
ikke ganske tilfreds med den Gene denne Reise vilde medføre.

Onsdag 8. Gamle Bentley var ikke for Sønnens Reise og
den blev opgivet. Kjørte med Omnibus ind til Banken 4   [25]
engelske Miil for 6 Pence; Hambro bød mig ved næste Besøg
i Engeland boe hos sig. Kjørte til Reventlau, gav Brev til


13) Brodersønnen] først skrevet en 15) drømte] først skrevet oppe 22) Gène]
først skrevet Gènè 26) Pence] c først skrevet s 26) ved] indføjet over linien