H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mandag 8 de . Sov meget uroligt; drømte mig igjen i Meislings
Huus; paa Trappen tiltaltes jeg af en Dansk Hr Nørgaard,
der kom fra et Bad og gik til London; vi fulgtes sammen
til Achen hvor jeg steeg af i Nuellens Hotel. — Efter
Middag til Domkirken, hvor jeg saae den Marmorstol Carl   [5]
den Store havde siddet i som død. Gik hen i Chursalen hvor
der var Musik, spadseret om i Byen, der seer moderne ud,
Theatret er lukket. Følt mig i mindre godt Humeur. —

Tirsdag 9. Sovet godt, smaa Fataliteter, min ny Frakke
revet itu paa Opslaget, Vasken mindre god. Varmt Veir,   [10]
lettere Sind. Det er som Reiselivet nu først rullede op, Regningen
her meget stor, henved 8 Rdlr dansk for intet heelt
Døgn. Kom om Eftermiddagen til Brüssel tog ind i Hotel de
Suedois, ikke meget deeltagende Folk, skal ei anbefales. — Spiiste
godt ved Table dhote, sov uroligt maatte vække mig selv. —   [15]

Onsdag 10, kjørte ud til Banen Klokken 7, kom først afsted
kort før otte, var i friskere Humeur, uagtet jeg har givet
betydeligt mere ud end jeg havde tænkt, til London vilde
jeg for 85 Rdlr og det bliver over hundrede. Lad gaae! paa
Farten i Bryssel læste jeg i et illustreret Londoner Blad at   [20]
To by or not to by var udkommet. Vi kom sildigt til Calais
Klokken 4; boer paa Jernbane Hotellet tæt ved Havnen;
gik ind i Byen og fik Brev poste restante, jeg troede det var
fra Jonna, men det var fra Fru Malle Drevsen. Besøgte
Minets Forældre, der boer rue royal, de skjænkede Viin og   [25]
gave mig Kage. — Gik tilsengs Klokken 9 for at staae op
Kl: to.


9) Frakke] ms. har Frakket 12) intet] først skrevet ingen 20) Londoner
Blad] først skrevet Londonerb