H.C. Andersens dagbøger Tekst

da var den faldet ud og jeg maatte da erstatte ham det. — Nu
i godt Humeur thi jeg har viist Retskaffenhed om endogsaa
som de sagte til Latterlighed. Smukt varmt Veir. Ved Middagsbordet
Brev fra Baronesse Stampe om at komme der,
Brev fra Faderen Collin og eet fra Fru Serre, men fra Postmesteren    [5]
ingen Beskeed, eller Brevmærker, blev ærgerlig
nerveus, i det samme kom Postmesterens Karl med Brev
og Mærker, der vare glemte at komme i Tasken; Alt var i
Orden, der qvitereredes for det Modtagne; Fru Scavenius
havde lidt forud bedet mig at tage en rask Beslutning og   [10]
følge med til Etatsraad Neergaard paa........, hvor der
var Børnebal, jeg bestemte mig og i et Qvarteer var jeg
færdig! — Det var blevet sommerligt med eet, men Veien
var lang vist 3½ Miil, Klokken efter sex kom vi der, det
var kun smaa Børn til Ballet; jeg fik et koldt Kammer med   [15]
en daarlig Seng; der var kjedeligt, ud paa Aftenen gik det
lidt bedre, der var en ung Gouvernante, som havde seet mig
hos Frøken Zahle, det var Præsten Barfod og Flindt fra
Nestved; da Klokken var 11½ gik jeg tilsengs, Lagnerne
vare klamme, Sengen blød, sov slet. —   [20]

Tirsdag 13. Hovedpine og øm i Lemmerne. Sommer
Veir! vi kjørte derfra Klokken 10½, man bad mig komme
der igjen; paa Veien fik den ene Hest Kuller! Klokken eet
var vi paa Basnæs hvor jeg havde det mageligere og behageligere.
— Om Aftenen var Præsten Holm (?) her. Brev fra   [25]
Jonna Stampe.

Onsdag 14. I Nat drømte jeg at jeg spiiste et Stykke Kort


3) Ved] V først skrevet B 11)........ ɔ: Førslevgaard