H.C. Andersens dagbøger Tekst

1856
Kjøbenhavn den 30 April 1856 Onsdag.

Oppe Kl 5, Regn der gik over i Snee; kjørte første Gang
paa den nu (i Løverdags første Gang aabnede Bane til
Korsør). Jeg tog første Plads, sad ene i Vognen, var en kort   [5]
Tid lidt angrebet, Sneen faldt udenfor; det blev mere og
mere vinterligt; ved Roeskilde holdt vi 10 Minutter ved
Ringsted et Qvarteer; her var endnu Guirlanderne grønne
fra Kongen kjørte her i Løverdags. (For Publicum aabnedes
Banen først i Søndags). I Skoven et enkelt grønnende Træ,   [10]
Piletræerne saae ud som grønt anstrøgne. — Paa Banegaarden
ved Slagelse hvor vi kom Kl 9¾, var ingen Vogn til mig og
stor Uorden, kjørte til Slagelse og mødte Kudsken fra Basnæs,
tog strax afsted; en stor Ælte af Snee hele Tiden, frøs
og gjøs af Kulde. — Venlig Modtagelse. Frøken Brandes var   [15]
her. Fik Værelse med Udsigt til Søen. Ild i Kakkelovnen.
Om Aftenen var Dands i Loen; et aarligt Bal Fruen giver
sine Folk; Loen var pyntet med Grønt, og der var 8 Musikanter.
— De skulde have dandset Haand i Haand fra Gaarden
over Vindelbroen der ned, efter gammel Viis, men det   [20]
var for vaadt Veir. — Jeg gik et Øieblik derned og derpaa
i Seng Kl 10.

Torsdag 1 Mai. Drømt at jeg skrev og Bogstaverne stak
Ild i Papiret. — Rheumatiske Smerter i Bryst og Mave. Brev
til Faderen Collin. Gaaet en Tour i Haven hvor der ligger   [25]