H.C. Andersens dagbøger Tekst

Danmark; Lyst til at reise ud, Pengeberegninger! — Satte
Flaget ud i Haven; i Dag vilde jeg have skrevet til Veimar
men jeg havde ikke Ro nok. — Snakket med Grev Carl, der
er Original-Dipolmatiker! Vor Digter, vor Skjald siger han
altid; taler saa forunderligt meget og dog ingen Ting; —   [5]

Søndag 7 Gaaet op til Svindinge hvor Pastor Sidenius prædikede,
det var ikke godt; en lille Takkebøn for den Deel af
Freden vi havde faaet tiltalte mig meest. — Det var Øreskjærende
at høre Sangen, her er ingen Orgel, Skolelærerens Bas
gik rigtig nok som melodisk Standart men om denne løb og   [10]
krøb, snart forud og snart bagud, de meest falske Qvindestemmer;
det var som en fæl Graad og Jamren. — Skylregn;
om Middagen var her en anden Præst Sidenius, Broder til
ham vi hørte i Kirken; dernæst Borgemesteren Jessen fra
Svendborg med Kone. Læser meget i Rises Arkiv. — Brev   [15]
fra Theodor Collin. Sandselig stemt +.

Mandag 8. Mat. Gik gjennem Dyrehaven, en sølet Vei,
mine Støvler itu, vaade Fødder. — Brev til Eduard. — Besøg
af Mad Laub og af Testmann.

Tirsdag 9. Byge Veir. I Dag begynder det som jeg havde   [20]
været forlænge her; — det er paa 3 die Uge med Vadsk, jeg
faaer i klatviis. Høling og Høst var her. Brev fra Christian
Wulf og fra Eduard Collin; mit Brev til Jenny Lind kom
tilbage fra Stokholm, hun var reist! —

Onsdag 10. Drømt i nat at mine Tænder faldt ud; Forudfølelse    [25]
om en ond Dag. Greven sagde mig til morgen at
han om otte Dage reiste bort for at staae Fadder paa Lækkene;
jeg skal altsaa afsted, det havde jeg ikke beregnet; blev


4) Vor] foran er overstreget Gr el. lign. 22) klatviis] ms. har klatvviis