H.C. Andersens dagbøger Tekst

som man ikke har det mindste af naar man kommer
hjem.

Løverdag den 22. I Formiddag kom Grev Scheel, Kammerherren;
spadseret med Capitain Høling der talte med
Deltagelse om mit Digterliv; ubehagelige politiske Efterretninger.    [5]
Læst Baggesens Møde og Kjærlighed til Sophie Haller,
selv blev jeg veemodig, for mig opgaaer ikke en saadan
Tid, i denne Stemning skrev jeg Romanzen[:] Hvil sødt.
(Drømt sidste Nat om Hertugen af Augustenborg, igaar saae
jeg hans Portræt, Güllichs og Prindsens af Nøer, klistret op   [10]
paa Locumet paa Hesselager.) Underlig Brandtaage hele
Formiddagen. Skrevet Brev til Jenny Lind.

Afskrevet til Jenny Lind, mit Digt Poesien. Brev til Høst,
Boghandleren. Kjørt i deiligt Veir ud til den store Steen paa
Hesselager Mark — Usædvanligt deiligt Veir. —   [15]

Søndag [ɔ: Mandag] 24. Efter Bordet kjørt til Frøerup
Kilde-Market, det holdes paa selve Landeveien; Boutik ved
Boutik, opfyldt med Mennesker, vi kunde neppe komme
frem, vore Heste vare ved at tage een og anden Boutik
paa Hovedet. Der lavedes Kaffe, Røgen fra Tørvene og Lugt   [20]
af slet Tobak qvalte Luften. — Der stod Borde med stegte
Aal i al den Støv. — Vi gik til Kilden [,] i Træerne om den
hang magre spæde Lys, og en Las af et blaat Silketørklæde,
Vandet raktes i en stor Bryggerhuus Sløv. Koner vadskede
sig tre Gange i Vandet: »Det er godt mod mange Ting!«   [25]


8) Romanzen[:] ms. har Romanzen. 11) Locumet] u først skrevet o 13) Afskrevet]
foran er overstreget Søndag 23. 24) raktes] først skrevet rakter