H.C. Andersens dagbøger Tekst

været der og her i Sala. — Ingen veed jeg er her, en Ven eller
Veninde af mine Skrifter findes maaskee dog, der vilde blive
glad ved at vide mig her og række mig Haanden; jeg er saa
deilig ene med Gud og mig selv.

Onsdag 20 Oppe Klokken ½6 for at reise ½7; drømte    [5]
imorges at jeg forvildede mig i Paris, kom mellem Soldater
og spurgte een, om Vei han var [en] Tydsker [........]
og svarede vredt: jeg veed ikke jeg kom igaar efter Fredsslutningen
ved Roeskilde, jeg lagde en god Betydning deri. —
Regnveir; stor Skovegn, den hvide Kala lignende Blomst   [10]
sagde Skjutskarlen kaldtes Sjörose; Veien løb ligesom over en
Række Øer i en stor Søe, det var til høiere Silkjøfer Søen,
til Venstre Urions Dam, paa den første var en svømmende
Eng, [den] drev om sagde Karlen. Veien var tidt ligesom
[Ba]andet mellem Øerne; stor Skov, Heste g[i]k med Klokker   [15]
om Halsen, midt inde i Skoven et Bedested. — Et Sted var
meget stenet men der stod en Mængde unge slanke Fyr, de
syntes som Vandstraaler at skyde op i Luften. — Der laae
rødemalede Bjælkehuse, ganske som Tartarernes. Jeg saae
naar Skoven aabnede sig blaa Bjerge; mellem det grønne   [20]
sees visne rødlige Buske, ganske den Farve, som man giver
Mephistofeles til Haar. Kom til Brunbæk, der sad Fanger
med Benene i Jern i den første Stue jeg kom ind; Verten
spurgte mig om jeg var Skalden Andersen og jeg fik en venlig
Modtagelse men maatte vente 1 Time paa Hester. — Fik   [25]


6) Paris,] derefter er overstreget spurgte 7) [en] Tydsker [......] hul i papiret
12) høiere] derefter er overstreget Søen 12) Silkjøfer ɔ: Silvköparcn 13) Urions
Dam ɔ: Ol-Jonsdammen 14) Eng] ms. har Enge 14) [ ] i linierne 14-15]
hul i papiret
15) stor] foran er overstreget Broddö 15) g[i]k] hul i papiret
22) Brunbæk ɔ: Brunnbäck 22) Fanger] foran er overstreget Slave