H.C. Andersens dagbøger Tekst

hinanden. Der var meget livligt i Haarburg, Folk strømmede
til Jernbanen, som nu i 4½ Time fører til Hanover. Jeg fik
i Diligensen Nummer 5; det var nogle Hamborgere og en paa
hamborsk oversat ung Franskmand, der røg ækelt Tobak,
skidne Røgmænd, Conducteuren havde vi ogsaa i Vognen,   [5]
med sin store ildelugtende Kappe, hele Conversationen culminerede
i »Fruentimmer-Comers«, den unge Franskmand
vidste god Beskeed i Hamborg. — Jeg gad tilsidst ikke snakke
med dem. —

Mandag 7. Over Rothenborg kom jeg imorges Klokken 7   [10]
(fra iaftes Kl: 8) til Bremen og tog ind i britisch Hotel,
Vertinden byttede mit smukke Værelse om med to endnu
smukkere, overraskede mig med at have stryget alle mine
Tørklæder ud og sat friske Blomster paa Bordet. Her er man
særdeles vel! Fandt ikke Fru von Eisendecher, skrev hende til   [15]
og besluttede at tage 3 Dage til Oldenborg. Middag hos
Hartlaubs. Der er noget saa solidt; de gamle kostbare Meubler,
de mange Oliemalerier, Concyllier, Chinesiske Sager, Alt
tyder hen paa Landene hans Skibe besøger; var hos Cesars.
Besluttet at opgive Theatret og sidder nu hjemme i min hyggelige    [20]
Stue. — Det er ellers koldt. Hele Dagen Blæst, Regn og
Solskin.

Tirsdag 8. Sovet til 7½ — Her er i Hotellet (men afreist)
to fra Upsala, Profes: Svanberg & — Regn og Blæst, spadseret;
Formiddags Besøg hos Fru Hartlaub, Moderen. Senere Besøg   [25]
hjemme af Dr Hartlaub. Drømt i Nat at jeg var forjaget fra
mit Hjem, at Jenny Lind skulde gifte en fransk Capitain. —


6) ildelugtende] i først skrevet s 24) & —] læsningen usikker, måske blot en overstregning