H.C. Andersens dagbøger Tekst

Formiddags Besøg af Winther og Bjerring. Tordenveir.
Besøgt til Vogns Bjerring, nerveus derhenne, saa jeg knap
kunde sidde paa Stolen.

Fredag 21. Meget koldt. Ikke rask blev hjemme da de
Andre kjørte til Hesselagergaard.   [5]

Løverdag 22 reenskrevet paa Ahasverus, spadseret, læst
om Aftenen af Romanen. Urolig Nat. Pulution.

Søndag 23. Pindsedag. [I] Aftes ringede Klokkerne før
SolNedgang. Gik i Seng lidt over ti, jeg sov urolig! Blæsten
rasede udenfor, jeg drømte at der stod nogen inde i mit   [10]
Sovkammer, foer op og syntes jeg saae to Skikkelser, de bleve
mere og mere gjennemsigtige i det jeg stirrede og der var
ikke uden Væggen at see ( — jeg veed det var Indbildning)
jeg var imidlertid urolig, for Overfald, tænkte paa det, stod
tilsidst op, tændte Lys, fik Nøglen af, da jeg saae paa Uret   [15]
var den netop 12. I Dag er det underligt faldet mig ind at
Theodor og Christian Wulff var paa Havet — I Dag fik jeg
Brev fra dem begge inde i et Brev fra Faderen Collin. I den
grønne Skov har jeg holdt min Pindse-Andagt; Kukkerurt,
hvide Anemoner, Skovmærker staae rundt om. Skoven er saa   [20]
jomfruelig reen grøn.

Mandag 24. Sendt Brev til Fru Rüdiger i Minden (Vestphalen)
Generalinde Luck i Berlin (med Brevet til Alfred
de Vigny). Idag stor Præstemiddag, hvor Jomf Ibsen, Skovfogeden
og Forvalteren var. Jeg havde Madam Kjær tilbords.    [25]
Læste siden mange Eventyr, saa at jeg var noget angrebet.
Undskyldte mig til Touren i Dag til Lundsgaard hvor
Grevinde Ahlefeldt boer.


13) var] først skrevet er 24) Skovfogeden ɔ: Skovrider H. F. West