H.C. Andersens dagbøger Tekst

her; Fanny Tornow var Gjæst hun kommer fra Dessau.
Aften i Theatret: Sie ist verheiratet, et meget slet Stykke.
Tidlig hjem; sandselige Tanker +

Tirsdag 17. Brev fra Baronesse Bornstedt, der lever her hos
en Tante, jeg maatte til hende, hun jublede og var mig ikke   [5]
behagelig; hun vil dedicere mig sine nye Digte. Besøgt Dr:
Härtel, og sagt ham at jeg blev enig med Lorck; Regn og
Søl, slet ikke fornøiet! drømt at jeg var knuust paa Jernbanen.
Jeg troer jeg har Leversyge. — Middag hos Brockhaus,
der sagde jeg var fri, kunde handle, som jeg vilde; Bekjendtskab    [10]
med Fru Preuser. Aften hos Hofraad Keil der improviserede
min Skaal; Mendelsohn meget elskværdig.

Onsdag den 18. Gjort af med Lorck, han bliver min Forlægger;
godt Humeur; Middag hos Henrik Brockhaus, hvor
man sagde mig hjertelig Lev vel, gik med Auerbach i Musæum    [15]
hvor jeg gjorte Bekjendtskab med to Redacteurer:
Aften hos Mendelsohn, han spillede een af sine Trio; jeg var
i høi Grad mat og angrebet; Hofraad Keil kjørte mig hjem. —

Torsdag den 19 Sad for en Hr Schlick, der tegnede mig
til illustrirte Zeitung, fik Vesit af Consul Frege, af Preuser   [20]
der meget bad mig besøge sig, naar jeg kom igjen. Fik en
deilig Bouquet Violer fra Fru von der Porten, Afskeds Vesitter.
Et Digt af Fanny Tornow. Middag hos Lorck hvor
mine Sager bleve gjorte af. — Aftenen i Gevandthaus, hvor
jeg blev ført op i Preusers Loge, her kom ogsaa Mendelsohn   [25]
op! Parish Alwars spillede Harpe, han har spillet, hvor Kong
David spillede i Jerusalem, derhen reiste han og derfor. Sagt
Farvel til Mendelsohn; følte mig ikke ret vel. —


22) von der Porten ɔ: von der Pfordten