H.C. Andersens dagbøger Tekst

— Nu sidder jeg i Streits Hotel har faaet Beuf og Porter,
Stuen varm og Brev fra Eduard, med Hyldest fra Engeland;
(forgjæves søgt Holcks).

Mandag 24 Vognet i Nat, var nær ved at besvime, stod
op, drak Vand, troede at Værelset var fyldt med GasLuft;   [5]
drømte en Deel om at tegne mig til Bidrag for Trængende,
men mente jeg levet ikke til næste Aar; gik til Holcks;
derpaa til Speckter, der viiste mig en Mængde udmærkede
Tegninger til mine Eventyr, jeg sagde at jeg vilde dedicere
ham en Samling! — Til Grantræet, ganske udmærket; han   [10]
laandte mig fru Bachkerachts nyeste Bog »Weltglück«, imorgen
sidder hun for ham. Tog ud til Altona og saae »Gewerb
Ausstillung« de fleste Sager vare fra Altona; noget smukt
Uldgarn; Freund arangerer mine Penge; var hos Zeise der
modtog mig glad og nydelig, jeg indbødes til overmorgen;   [15]
jeg fik hans Udgave af mine Eventyr. Idag da jeg sad i Alsterpavillonen
var det første Blad: »litterarische Blätter der Börsenhalle«,
der stod et smukt Digt til mig af Zeise; jeg blev glad.
— Spiist til Middag hos Grev Holck med Kammerjunker Wedel-Heinen.
Tog i Thalia Theater og saae »der ewige Jude«,   [20]
et dumt Stykke uden Poesie og uden alt Værd; hjemme skrevet
Brev til Jette Collin med Wedel-Heinen og sendt 6 Speckters
Billeder til Eventyrene [;] travet om Aftenen i Gaden. —

Tirsdag 25. Besøgt Dr Lebrecht Dreves (Neue Wall 27),
som har oversat Digte af mig. Var hos Speckter hvor Fru   [25]
Backeracht født Struve Forfatterinden til Weltglück sad for
ham, hun var lidt koquet, vi bleve meget gode Venner og


7) gik] foran er overstreget syntes me 11) Bachkerachts ɔ: Bacheracht
24) Besøgt] derefter er overstreget Advokaten