H.C. Andersens dagbøger Tekst

i Prag. Stykket selv: Wallenstein af Schiller blev ret godt
givet og var mig interessant at see i en By, hvis Historie
har et Blad af Heltens eget Liv. — Löwe fra Wien gav Max
og blev flere Gange fremkaldt i MellemActerne, da han
engang kaldtes frem med Bayer (Wallenstein) pegede han    [5]
paa denne og denne spillede igjen Komedie og pegede paa
ham. Efter Klokken 10 var det først ude og bælmørkt at rave
hjem i. — Pigen fortalte mig hun var en Slavonia og hun
havde tjent paa et Trakteursted, men Herrerne var saa
uartige, det var et tungt Brød at være Opvartningspige naar    [10]
man var skikkelig, jeg havde ondt af hende og dog tvivlede
jeg paa hendes Ærlighed.

Søndag 13. Uhyre Hovedpine hele Natten, hæslig Drøm
om Halsen og Munden fuld af Haar. Klokken 4 gik jeg ud
paa Altanen, en Mængde Foermandskarle laae og sov i Høe,    [15]
kun een havde et Dækken over sig. — En ung Knøs fornøiede
sig med et Pigebarn. Været i Politiet spadseret derpaa i
Hradschin hvor jeg igjen gik i St Loretta, lige over for ligger
det tscherniniske vidløftige Pallais, var i en mindre Kirke
tæt ved, hvor jeg i Gangen kjøbte et Madonnabillede, Konen    [20]
sagde det var ein schönes Stück, gik derpaa i Slotskirken,
hvor der holdtes tydsk Prædiken, jeg vandrede imillertid
om og saae den hellige Nepomuks Kiste af Sølv, den
bære[s] af en Sky og to Engle. — En Thronhimmel med
store røde Silkegardiner svæver over den, fire Engle, i menneskelig    [25]
Størrelse holde Gardinerne. Nepomuk selv oven paa


3) har] først skrevet ud 8) var] derefter er overstreget f 8) Slavonia] først
skrevet
Slavenia 10) uartige] først skrevet uartigt 10) være] først skrevet
varte 25) Silkegardiner] først skrevet Silkekardiner