H.C. Andersens dagbøger Tekst

i Italien; Efter Solens Nedgang naaede vi Frodbertsheim,
her var et stort Gjæstgiversted, men saagodt som ingen By.
En Mængde Hjortehovedskaller med Takker vare anbragte
inde i de to største Værelser. —

Søndag den 1 Juni. Sovet uroligt, havd Tandpine, drømt    [5]
meget om Kongen af Bayern, en ganske forunderlig Drøm,
han sagde mig Nummer 121, som jeg skulde tage i Lotteriet
for at vinde, og jeg sagde, o det er jo lige som i Lumpacivagabundus.
Klokken 5¼ reiste vi alt. Det var en smuk Dag,
Egnen blev skjønnere, Høie og smukke Egetræer, kom over    [10]
Floden Alza og over Traun. I Stein laae Resten af en gammel
Røverridders Slot, men bygget op. — Egnen tog mere til
i Skjønhed vi saae Tachersøe strække sig, vist 3 Timer i
Længde og over ½ i Bredde, mellem grangroede Høie. Bjergene
selv bleve tydeligere, i brutte Bølgelinier med Snee    [15]
stode de for os. Officeren fortalte om Træet: Aras eller Alas,
(Humboldts Reise) det er en ypperlig Gjenstand for et Digt.
— Vi kom over Saal og ind i Salzathal; jeg havde imidlertid
faaet den meest fortvivlede Gigt-Tandpine, jeg gik, kjørte,
vred mig, fortvivlede, Smerten vexlede i flere Tænder, som    [20]
spillede det en heel Symphonie. Selskabet lukkede Vognen
til, gjorte Alt for mig, men forgjæves. Endelig seirede Naturen,
Smerten gik over. — Bjergene vare særdeles smukke,
Sneen laae høit paa dem. — Min Rhinlænder stred med
Officeren om Verdens høieste Bjerge; Alt blev skjønnere og    [25]
skjønnere; ved Floden Salza var Grændse, vi kom nu paa


1) Frodbertsheim ɔ: Frabertsham 11) Alza ɔ: Alz 13) Tachersøe ɔ:
Tasching-See 18) Saal ɔ: Saalach? 18) Salzathal ɔ: Salzachthal
26) Salza ɔ: Salzach