H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag 25. Skrevet Breve til Colins og Jette Wulff, som
er nu sendt hjem. Jeg er som mørbanket i min Bagdeel af
Ridningen igaar. Nu kommer Svien; jeg er uhyre træt. —
Alle mine Lemmer, som knuste, jeg er søvnig og afkræftet.
Dog var jeg to, tre Timer tidligere oppe en de Andre. De    [5]
lide som jeg. Aflagt Vesit hos Aaberg og Carlsted i Hotel
de Resio. Spadseret, spiist og sovet til Middag, men er
dog meget udmattet. Gik om Aftenen min sædvanlige Tour
til Casernen og Skibsbroen at see Vesuv. Saae dem spille Comedie
paa Gaden. Er nu hjemme, har kjøbt for 1 Carlin Pasticier    [10]
og eri Flaske Lacrymæ Chris [ti] for omtrent 6 Skilling
Dansk, gotter mig og vil nu snart sove. — Herts siger jeg ligner
den store Giraf; men beder mig ikke blive vred! Han siger
jo ogsaa, det er et rart Dyr. Jeg troer virkelig han er godmodig!
   [15]

Onsdag 26. Drømt hæsligt om Ørsted inat. Mine Lemmer
ere endnu ømme af Touren til Vesuv. Spadserede over den
store Broe op til Sommerslottet, men da jeg ei havde Tilladelse
kom jeg ei ind. Besøgte min unge Maler fra Hamborg
og saae hans Søestykker her fra Neapel. Gik efter Bordet    [20]
ned paa Broen, her sad en Mand i en daarlig Frakke og
læste høit af Orlando furioso, Matroser og Lazeroner laae og
sad rundt om og hørte til. Lidt derfra stod en Improvisator
paa Krykker, nogle Lazeroner opgav, som det lod, Æmne
og Riim og han sang og blev aplauderet. Da jeg gik gjennem    [25]
een af de smaae Sidegader til Toledo, saae jeg nogle
ganske smaae Børn, som havde pyntet sig med Apelsinskaller
og grønne Toppe. I Gaden tæt ved legede nogle usle


1) Breve] først skrevet Brevet 11) Chris[ti] ms. har Chris i linieudgang